Minor Plus

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สิทธิประโยชน์ของท่าน

เงื่อนไขทั่วไป

 1. Minorplus Card ("บัตร") เป็นบัตรสิทธิพิเศษและไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด
 2. บัตรนี้ออกให้กับผู้ถือบัตรเรียกว่าสมาชิกบัตร, ผู้ซึ่งได้ทำการตกลงทำตามเงื่อนไขในที่นี้ ("สมาชิกบัตร")
 3. สมาชิกสามารถถือบัตรได้เพียงบัตรเดียวเท่านั้นและไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น
 4. บัตรสมาชิกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการแลกของกำนัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในที่นี้
 5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 6. Minor Corporation PLC ("MINOR") เป็นผู้ให้บริการบัตรและบัตรเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทฯ หากผู้ใดพบกรุณานำส่งคืนมายังร้านค้าปลีกของทางบริษัทฯ
 7. บัตรนี้ใช้เป็นบัตรสะสมคะแนนและแลกรับสิทธิประโยชน์เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าของแบรนด์ในเครือไมเนอร์ประเทศไทยดังต่อไปนี้ เอสปรี, ชาร์ลส แอนด์ คีท,
  บอสซินี่, เพโดร, และสวิลลิ่ง ทางบริษัทฯ

  ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือเพิกถอนแบรนด์สินค้าใด ๆ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. ในการรับคะแนนหรือใช้สิทธ์รับส่วนลด สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, แจ้งเลขบัตรสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือก่อนการชำระเงิน
 9. MINOR ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายละเอียดของผลประโยชน์ใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงเพื่อยุติการเป็นสมาชิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือจากข้อผิดพลาดการพิมพ์
  การยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนของคะแนนสะสมใดๆทั้งสิ้น

สมาชิกบัตรจะได้รับคะแนนสะสมทุกๆครั้งเมื่อมีการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ใด ๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอิสระ และ factory outlet)

คะแนนสะสมสามารถใช้ในการแลกผลิตภัณฑ์,บัตรกำนัลและของกำนัลตามที่ระบุไว้ใน “การแลกคะแนนสะสม”

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายในรายการสินค้าราคาปกติหรือส่วนลด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และคะแนนสะสมจะคำนวณตามมูลค่าสุทธิของยอดซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

การตรวจสอบยอดคะแนนสะสม การแสดงคะแนนสะสมคงเหลือจะไม่รวมกับยอดการซื้อสินค้า ณ ปัจจุบัน การใช้จ่ายของยอดปัจจุบันจะถูกคำนวณและแสดงในวันถัดไป สมาชิกบัตรสามารถดูรายละเอียดยอดคะแนนสะสมได้จาก www.minorpluscard.com

ประโยชน์เพิ่มเติมของ"Silver" และ "Gold" มีรายละเอียดดังนี้

ITEM สิทธิประโยชน์ CLASSIC SILVER GOLD เงื่อนไข
1 คะแนนการใช้เพื่อสมัครบัตร 1-499 คะแนน 500 คะแนน 1,000 คะแนน ซื้อครั้งเดียวหรือสะสมภายใน 12 เดือนจากเดือนที่สมัครบัตร
2 ยอดการใช้เพื่อรักษาสถานภาพบัตร (สำหรับปีที่ 2 ของการเป็นสมาชิก) - 7,500 บ. 12,500 บ. ภายใน 12 เดือน จากวันที่ตรวจสอบสถานภาพบัตร
3 ส่วนลดสำหรับรายการสินค้าราคาปกติ ณ ร้านค้าอิสระ (Free Standing) - 10% 10% -
4 รับบัตรกำนัลส่วนลดฉลองครบรอบวันเกิด(ต่อเนื่องทุกปี) - 1,000 บ.
1,000 บ. และ 2,000 บ. รมีอายุ 1 เดือน (นับจากวันเกิด)
ใบเสร็จขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับ1,000 บาท และ ใบเสร็จขั้นต่ำ 4,000 บาท สำหรับ 2,000 บาท
5 รับส่วนลด On Top ในระหว่างกิจกรรม Member Day ณ ร้านค้าอิสระ (Free Standing) 5% 10% 20% -
6 ใช้คะแนนสะสม 100 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 200 บ. 200 บ. 200 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
1,000 บ.
7 ใช้คะแนนสะสม 200 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 500 บ. 500 บ. 500 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
2,000 บ.
8 ใช้คะแนนสะสม 400 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 750 บ. 750 บ. 750 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
3,000 บ.
9 ใช้คะแนนสะสม 600 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 1,000 บ. 1,000 บ. 1,000 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
4,000 บ.
10 ใช้คะแนนสะสม 800 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 3,000 บ. 3,000 บ. 3,000 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
10,000 บ.
ITEM สิทธิประโยชน์ CLASSIC SILVER GOLD เงื่อนไข
1 คะแนนการใช้เพื่อสมัครบัตร 1-499 คะแนน 500 คะแนน 1,000 คะแนน ซื้อครั้งเดียวหรือสะสมภายใน 12 เดือนจากเดือนที่สมัครบัตร
2 ยอดการใช้เพื่อรักษาสถานภาพบัตร (สำหรับปีที่ 2 ของการเป็นสมาชิก) - 7,500 บ. 12,500 บ. ภายใน 12 เดือน จากวันที่ตรวจสอบสถานภาพบัตร
3 ส่วนลดสำหรับรายการสินค้าราคาปกติ ณ ร้านค้าอิสระ (Free Standing) - 10% 10% -
4 รับบัตรกำนัลส่วนลดฉลองครบรอบวันเกิด(ต่อเนื่องทุกปี) - 1,000 บ.
1,000 บ. และ 2,000 บ. รมีอายุ 1 เดือน (นับจากวันเกิด)
ใบเสร็จขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับ1,000 บาท และ ใบเสร็จขั้นต่ำ 4,000 บาท สำหรับ 2,000 บาท
5 รับส่วนลด On Top ในระหว่างกิจกรรม Member Day ณ ร้านค้าอิสระ (Free Standing) 5% 10% 20% -
6 ใช้คะแนนสะสม 200 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 200 บ. 200 บ. 200 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
1,000 บ.
7 ใช้คะแนนสะสม 300 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 500 บ. 500 บ. 500 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
2,000 บ.
8 ใช้คะแนนสะสม 600 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 750 บ. 750 บ. 750 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
3,000 บ.
9 ใช้คะแนนสะสม 900 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 1,000 บ. 1,000 บ. 1,000 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
4,000 บ.
10 ใช้คะแนนสะสม 1,200 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 3,000 บ. 3,000 บ. 3,000 บ. สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
10,000 บ.
ITEM สิทธิประโยชน์ CLASSIC SILVER GOLD เงื่อนไข
1 คะแนนการใช้เพื่อสมัครบัตร 1-499 คะแนน 500 คะแนน 1,000 คะแนน ซื้อครั้งเดียวหรือสะสม
ภายใน 12 เดือนจากเดือน
ที่สมัครบัตร
2 ยอดการใช้เพื่อรักษาสถานภาพบัตร (สำหรับปีที่ 2 ของการเป็นสมาชิก) - 7,500 บ 12,500 บ ภายใน 12 เดือน จากวันที่ตรวจสอบสถานภาพบัตร
3 ส่วนลดสำหรับรายการสินค้าราคาปกติ ณ ร้านค้าอิสระ (Free Standing) - 10% 10% -
4 รับบัตรกำนัลส่วนลดฉลองครบรอบวันเกิด(ต่อเนื่องทุกปี) - 1,000 บ 1,000 บ and 2,000 บ บัตรกำนัลมีอายุ 3 เดือน (นับจากวันเกิด)
ใบเสร็จขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับ1,000 บาท และ ใบเสร็จขั้นต่ำ 4,000 บาท สำหรับ 2,000 บาท
5 รับส่วนลด On Top ในระหว่างกิจกรรม
Member Day
ณ ร้านค้าอิสระ (Free Standing)
5% 10% 20% -
6 ใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 500 บ 500 บ 500 บ minimum bill of
2,000 บ
7 ใช้คะแนนสะสม 800 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 900 บ 900 บ 900 บ สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
3,000 บ.
8 ใช้คะแนนสะสม 1,500 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเงินสด 2,000 บ 2,000 บ 2,000 บ สำหรับยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
4,000 THB

การแลกคะแนนสะสมสามารถทำผ่าน www.minorpluscard.com คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นของกำนัลดังต่อไปนี้ / ของกำนัลมีเงือนไขและระยะเวลาตามที่กำหนดโดยบริษัทฯ

 • คูปองส่วนลด
 • คูปองเงินสด ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าของบริษัทฯ ตามที่ระบุ
 • กิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • คูปองสามารถใช้ร่วมกับร้านค้าพันธมิตร ร้านค้าภายนอก ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ

เงื่อนไขการแลกคูปองเงินสด :

 • คูปองเงินสดสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในการซื้อสินค้า กับร้านค้าอิสระของทางบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบในตาราง 1.0 คูปองเงินสดไม่สามารถใช้ที่เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อเยียมชมร้านของเรา
 • คูปองเงินสดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทอนเงิน
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของคูปองเงินสด
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับ หรือเพิกถอน คูปองเงินสดที่อยูในสภาพไม่สมบูรณ์
 • คูปองเงินสดไม่สามารถคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

การแลกคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือ โดยการหักคะแนนสะสมจะขึ้นอยู่กับการเข้าใช้ก่อน-หลังของท่านสมาชิก

คะแนนสะสมไม่สามารถโอนและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบยอดคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิกบัตรหลังจาก 12 เดือน นับจากวันแรกที่มีการใช้บัตร คะแนนสะสมคงเหลือมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อ

(ตัวอย่าง: บัตรสมาชิกได้เริ่มใช้บัตรในวันที่ 1กันยายน 2017 ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบบัตรของสมาชิกจากยอดคะแนนสะสมในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี คะแนนสะสมที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2017 ถึง 31 สิงหาคม 2018 จะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 และคะแนนสะสมที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2018 ถึง 31 สิงหาคม 2019 จะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020)

บัตรสมาชิกนี้ไม่มีวันหมดอายุ การตรวจสอบและการเปลื่ยนสถานะในแต่ละปีจะทำขึ้นหลังจาก 12 เดือนนับจากวันแรกที่มีการใช้บัตร
(ตัวอย่าง : เมื่อมีการใช้บัตรสมาชิกในวันที่ 1กันยายนปี 2017 การตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกจะมีขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2018)

สถานภาพบัตรเงิน จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติหากสมาชิกมีการสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไปภายใน 12 เดือนก่อนหน้า ในกรณีที่ยอดใช้จ่ายไม่ถึง 7,500 บาทต่อปี สมาชิกจะสูญเสียสถานภาพบัตรเงินและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ตามผลตอบแทนที่ระบุไว้ในตาราง 1.0

สถานภาพบัตรทอง จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติหากสมาชิกมีการสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 12,500 บาทขึ้นไปภายใน 12 เดือนก่อนหน้า ในกรณีที่ยอดการใช้จ่ายไม่ถึง 12,500 บาทต่อปี สมาชิกจะสูญเสียสถานภาพบัตรทองและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ตามผลตอบแทนที่ระบุไว้ในตาราง 1.0

ยอดคะแนนสะสมไม่เกี่ยวข้องกับสถานภาพการเป็นสมาชิก บัตรสมาชิกยังคงสามารถสะสมแลกคะแนนสะสมได้