Minor Plus

โปรโมชั่นใหม่

ประกาศผลรางวัล กิจกรรม Minorplus ช้อปให้สุด หยุดที่ฟิน

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “Minorplus ช้อปให้สุด หยุดที่ฟิน” Top Spender สามารถติดต่อเพื่อรับของรางวัลได้ที่ 02 365 6253 หรือLine@ “@minorplus” ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสมาชิกไมเนอร์พลัส ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62 มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

 

รางวัลที่ 1

แพ็กเกจทัวร์ฮ่องกง รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 30,000 บาท รวม 5 รางวัล ได้แก่

  1. คุณNan          Sangkam

  2. คุณรัชนี           โบศรี

  3. คุณณัฐพร        เลิศสุรภักดีวงศ์

  4. คุณณภัค         ฤทธิ์ธนวาทิน

  5. คุณปรีดา         ผลบุญ

 

รางวัลที่ 2

ที่พักอนันตราหัวหิน 1 คืน มูลค่า 10,000 บาท รวม 5 รางวัล ได้แก่

6. คุณดลปภัสสร์       ฉายากุล

7. คุณสว่าง              มั่นคงเจริญ

8. คุณกัลยา             พีรภาสกุล

9. คุณณัฐชยา          กลิ่นทองทิพย์

10. คุณวดาวัลย์       สุขเจริญ

 

รางวัลอื่นๆอีก 50 รางวัล

กระเป๋า SAVE MY BAG 1 ใบ มูลค่า 4,590 บาท รวม 20 รางวัล ได้แก่

11. คุณสปันนา           สีขาว

12. คุณยิ่งลักษณ์       วัชรพล

13. คุณNicha            Borrirukkul

14. คุณKhanthaly     Savanvaly

15. คุณกาญจนา        กลิ่นทองทิพย์

16. คุณพิมลทิพ         อัคราทิตย์

17. คุณศันสนีย์          รื่นพล

18. คุณApinya          Kikasun

19. คุณBulan            Ngaonoi

20. คุณKanchana     Jintasathaphorn

21. คุณวชิรญาณ์        ทับกลัด

22. คุณSomrak         Liewpirat

23. คุณมนตรี             ตั้งพงศ์ทอง

24. คุณพิมพ์กัลยา      ธนะภัทรโภคิน

25. คุณVachara        Vacharaphol

26. คุณจริยา              ศิริเดชสกุล

27. คุณSupanee       Teengam

28. คุณnutchanun    chookittipunsak

29. คุณJitsiri             Klanarongran

30. คุณอัญคณา         จิตกล้า

 

Dinner Voucher จากอนันตรา 2 ใบ มูลค่า 3,000 บาท รวม 10 รางวัล ได้แก่

31. คุณTanawat         Winyarat

32. คุณThitichat         Wayuparb

33. คุณขวัญเรือน         หนูสิน

34. คุณชัชญาภา         กริชยานนท์

35. คุณYuphin         Amonchai

36. คุณจิดาภา         โรจนถิรปรีดา

37. คุณNat         Jitwarawong

38. คุณPeruntorn         P

39. คุณวรรนิษา         ปีสิงห์

40. คุณทรงศรี         โกมุที

 

บัตร STARBUCKS CARD 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท รวม 20 รางวัล ได้แก่

 

      41. คุณนาบี๋                 แสติ

      42. คุณNapason         Ditpakdeekun

      43. คุณณัฐริกา             แก้วมุงคุณ

      44. คุณVarabhathip     Paribatra

      45. คุณฐิติมา                เกียรติธัญกร

      46. คุณณหทัย              ทิวไผ่งาม

      47. คุณNoutchana      Chanthaphone

      48. คุณอรนุช                คุณะเพิ่มศิริ

      49. คุณจินดามณี          ทองประเสริฐ

      50. คุณนัฐญา               ปราบพาล

      51. คุณนวรัตน์              แซ่โง้ว

      52. คุณมะลิ                  พึ่งชาญชัยกุล

      53. คุณจินตหรา            โจทย์ครบุรี

      54. คุณปิยะฉัตร            จารุธีรศานต์

      55. คุณขวัญกลม          ขุนพิทักษ์

      56. คุณนันท์นภัส          อเนกเวียง

      57. คุณจารวี                โลกวิทวัส

      58. คุณรชาดา              แรมไพร

      59. คุณเยาวมาลย์        รพิพันธุ์

      60. คุณทองกร            อัญญะพรสุข

 

*หมายเหตุ

  • สำหรับรางวัลที่ 1 และ 2 ลูกค้าต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%

  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

ค้นหาโปรโมชั่นใหม่