Minor Plus

คำถามที่พบบ่อย

บัตรสมาชิกนี้ไม่มีวันหมดอายุ  การตรวจสอบและการเปลื่ยนสถานะในแต่ละปีจะทำขึ้นหลังจาก 12 เดือนนับจากวันแรกที่มีการใช้บัตร (ตัวอย่าง : เมื่อมีการใช้บัตรสมาชิกในวันที่ 1 กันยายนปี 2013 การตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกจะมีขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2014) 
Minorplus คือโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก สมาชิกสามารถสะสมคะแนนผ่านทุกยอดการซื้อจากร้านค้าในกลุ่มบริษัทไมเนอร์ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้แก่แบรนด์สินค้าดังต่อไปนี้ Bossini, Charles&Keith, Pedro, Espirit, Red Earth, Zwilling J.A. Henckels กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ
คะแนนสะสมมีวันหมดอายุ  คะแนนสะสมคงเหลือมีอายุ 1.6 ปี นับจากวันที่ถูกทำการตรวจสอบ
(ตัวอย่าง: บัตรสมาชิกได้เริ่มใช้บัตรในวันที่ 1กันยายน 2013 ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบบัตรของสมาชิกจากยอดคะแนนสะสมในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี คะแนนสะสมที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2013 ถึง 31 สิงหาคม 2014 จะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 และคะแนนสะสมที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2014 ถึง 31 สิงหาคม 2015 จะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016)
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้สมัครบัตร 1 ท่านต่อ 1 ใบ
คะแนนสะสมไม่สามารถรวมกันได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครบัตร 1 ท่านต่อ 1 ใบ
บัตรMinorplus Cardสามารถสะสมคะแนนได้ทั้งสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาต่างๆ
คะแนนสะสมสามารถนำไปแลกบัตรกำนัลส่วนลด, บัตรกำนัลสินค้า, บัตรกำนัลอื่นๆ เช่นโรงแรม,ร้านอาหาร,บัตรเติมน้ำมัน และอื่นๆ
ทุกยอดการซื้อ 25 บาท จะเท่ากับ 1 คะแนน ซึ่งสามารถสะสมคะแนนได้จากร้านค้าทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นโปรโมชั่น ที่จัดนอกพื้นที่การขายปกติ)
การแลกคะแนนสะสมจะไม่เกี่ยวข้องกับยอดซื้อสะสมที่นำไปคำนวนสถานะของบัตร การใช้คะแนนแลกบัตรส่วนลด จะทำให้คะแนนสะสมลดลง ในขณะที่ยอดซื้อสะสมจะมีผลต่อสถานภาพบัตร

ตัวอย่าง:
ลูกค้ามีคะแนนสะสม 500 คะแนน จึงมีสถานภาพเป็น Silver Plus.
ลูกค้าแลกบัตรส่วนลดมูลค่า 500 บาท โดยใช้คะแนน 200 คะแนน
ทั้งนี้ลูกค้าจะมีคะแนนสะสมคงเหลือ 300 คะแนน แต่สถานภาพยังคงเป็น Silver Plus อยู่
คะแนนสะสมจะยังคงอยู่ครบถ้วน เพียงแจ้งเบอร์โทรศัพท์หรือเลขสมาชิก ณ ร้านค้าอิสระ Free Standing ในเครือไมเนอร์ (กรุณาตรวจสอบสถานที่ตั้งร้านค้า)
หมายเหตุ: ไม่สามารถแจ้งทำบัตรใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและเมืองทองoutlet
ท่านสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในระบบ หรือหมายเลขสมาชิกต่อพนักงานก่อนการชำระค่าสินค้า
หากลืมแจ้งหมายเลขสมาชิกไมเนอร์พลัสหรือมีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ผิด ระบบไม่สามารถสะสมคะแนนย้อนหลัง หรือย้อนทำรายการใหม่ได้ เพื่อมิให้ท่านพลาดกับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้า กรุณาแจ้งเลขที่บัตรหรือหมายเลข โทรศัพท์ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล์ เพื่อมิให้ท่านพลาด ในการรับข่าวสารข้อมูลทางการตลาดอื่นๆ กรุณาเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของท่านที่ www.minorpluscard.com โดย ใช้รหัสผ่านที่ท่านเคยได้รับ ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน กรุณาคลิกที่นี่
สามารถแจ้งพนักงานขายได้ที่ร้านค้าในกลุ่มบริษัทไมเนอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อทำการแจ้งกลับออฟฟิสให้ทำการ ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
หลังจากลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.minorpluscard.com แล้ว ท่านจะได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียน เพื่อมิให้ท่านเสียสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกบัตร กรุณาแจ้งพนักงานหากท่านไม่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์
การลงทะเบียนออนไลน์เป็นการยืนยันเพื่อขอรับสิทธิ์ในการใช้คะแนน เพื่อแลกบัตรส่วนลดต่างๆ หากท่านไม่ได้ ลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้คะแนนเพื่อแลกบัตรส่วนลดต่างๆได้ แต่ทั้งนี้คะแนนจากการซื้อจะยังคงสะสมได้ เพื่อมิให้ท่านเสียสิทธิ์ในการใช้คะแนนแลกบัตรส่วนลดต่างๆ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.minorpluscard.com หลังจากได้รับบัตรทันที
สามารถขอรหัสผ่านได้ใหม่ผ่านทาง www.minorpluscard.com โดยเลือก "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อให้ระบบทำการส่งรหัสผ่าน ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้  ทั้งนี้ระบบมีข้อจำกัดในการส่งรหัสผ่าน เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้ท่านเสียสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกบัตร กรุณาตั้งรหัสผ่าน ที่สามารถจำง่ายและเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับส่วนตัว อย่าแจ้งรหัสผ่านกับพนักงานขาย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าอิสระ Free Standing ในเครือไมเนอร์ (กรุณาตรวจสอบสถานที่ตั้งร้านค้า)
หมายเหตุ: บัตรส่วนลดทุกประเภทไม่สามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าหรือเอาท์เลทได้
การใช้บัตรส่วนลดจะใช้ได้กับสินค้าราคาปกติเท่านั้นและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆในร้านได้ (ต้องเลือกว่าจะใช้บัตรส่วนลดหรือจะใช้สิทธิ์โปรโมชั่นในร้านค้า ขณะนั้น)
ทันทีที่การขายเสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกบัตรส่วนลดในระบบได้ เพื่อมิให้ท่านเสิยสิทธิ์จากการใช้ บัตรส่วนลด กรุณาตรวจสอบการใช้บัตรส่วนลดก่อนแจ้งพนักงานขายทุกครั้ง
หมายเหตุ: หากการขายยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จะสามารถยกเลิกการใช้บัตรส่วนลดได้
บัตรส่วนลด มีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่แลกรับบัตรส่วนลด
หมายเหตุ: วันหมดอายุจะถูกแจ้งใน SMS เพื่อมิให้ท่านเสียสิทธิ์ในการใช้บัตรส่วนลด กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้ง
การแสดง SMS บัตรส่วนลดเป็นการแสดงสิทธิ์ในการใช้บัตรส่วนลด พนักงานไม่สามารถพิสูจน์สิทธิในการใช้ได้ จึงไม่สามารถใช้บัตรส่วนลดได้  เพื่อมิให้ท่านเสียสิทธิ์จาการใช้บัตรส่วนลด กรุณาแสดง SMS บัตรส่วนลดที่ได้รับ
SMS บัตรส่วนลดเป็นการแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของบัตรส่วนลด หากสมาชิกเผลอลบจากมือถือ หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะใช้บัตรส่วนลด สามารถแจ้งความต้องการเพื่อขอรับ SMS บัตรส่วนลดใหม่ได้ที่พนักงานทุกสาขา (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ส่ง SMS บัตรส่วนลดใหม่ให้ท่านสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก) กรุณาแจ้งเพื่อขอรับ SMS ใหม่ ล่วงหน้าก่อนการใช้งาน 2 วัน